A Deafblindness Web Resource
DAK - Dövas Akademiska Klubb
DHB
Döva människor känner musik
Dovas.se
Dövadresser på Internet
Döva människor känner musik
Dövrörelsen i Sverige
EDbN European Deafblind Network.
Eikholt - Ressurssenter for døvblindblitte
FDDB
frukt.org
Fruktträdet
FSDB, Dövblind Ungdom
FSDB - Lokala Föreningar och deras hemsidor...
Funka.nu
Föreningen För Kortvuxna - DHR
Föreningen Fruktträdet ExKomp
Föreningen Sveriges Dövblinda
Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar, väst
Göteborgs Dövas Förening
Habilitering och Hjälpmedel - Region Skåne
handicap.dk - De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)
handicap.dk - forside
handicap.dk - Kalender
handikappidrott.se
Handikappombudsmannen / Startsida HO
Handitek
Handspeak: American Sign Language Online Dictionary, Baby Sign Language, International Sign, more
HHF - HandikappHistoriska Föreningen - Startsida
Hörselskadades Riksförbund - startsida
Information om ikapp
Intressegruppen för Assistansberättigade
K2Home
Karateklubb för döva - Svenska Budoförbundet
LIENS > Site SOURDS.FREE.FR
Manillaskolan as it looks today -
Mobila spel kan göra barn döva
Polar Print
Rickards Hemsida
SHIA
Skövde Dövas Förenings hemsida!
SPRIDA Kommunikationscenter - www.orebroll.se
Stefan Woxerlin hemsida
Sundsgårdens Folkhögskola
Suomen kuurosokeat ry
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Synskadades Riksförbund
Talboks- och punktskriftsbiblioteket - Startsida
Talboks- och punktskriftsbiblioteket - Läsprogram
Teckenförrådet i Örebro AB
Telo
TP Nova
Träffpunkt 44:an
Träffpunkt 44:an - K2 Offline
Träffpunkt 44:an - Telo test
Umeås Dövas Förening
Videnscentret for døvblindblevne
Välkommen till Hjälpmedelsinstitutet
Välkommen till Nätverket För Hörselskadade
VÄLKOMMEN TILL MOGÅRD FOLKHÖGSKOLA
Välkommen till SDU hemsida
Välkommen till Sveriges Dövas Riksförbund
Välkommen till Västanviks folkhögskola
WFDB
www.ungahorselskadade.com
Örnsköldsviks Dövas Förening
 

Copyright © by John Sollén 2001-11-01

Senast uppdaterad 090726